Witamy na stronie Firmy Prawniczej IUS Kobisz, Cichulska sp. p.

Wszystkich Państwa zainteresowanych usługami Kancelarii serdecznie zapraszamy do naszego biura. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie nawet najbardziej skomplikowanego prawnego problemu.

Firma Prawnicza IUS założona została w 1998r. Obecnie Kancelaria prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej

W ramach prowadzonej przez nas obsługi zapewniamy naszym Klientom pomoc i radę, zarówno w najistotniejszych, jak i najbardziej błahych sprawach. Jesteśmy nowoczesną i prężnie rozwijającą się firmą otwartą na niestandardowe wyzwania i wykorzystującą z powodzeniem dostępne na rynku technologie umożliwiające lepszy kontakt z klientem i zapewniające lepsze efekty naszej pracy. Gwarancją jakości naszych usług jest wieloletnie doświadczenie Partnerów Spółki na rynku usług prawniczych.

Zespół

EDYTA CICHULSKA

Radca Prawny

MARCIN CICHULSKI

Adwokat

Nasz zespół wspierają współpracujący z nami młodzi adepci prawa, aplikanci, inni prawnicy oraz obsługa administracyjna.

Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym zarówno spółek prawa handlowego, indywidualnych przedsiębiorców, spółdzielni, jak i jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa. Udzielamy również stałej i doraźnej pomocy prawnej klientom indywidualnym – osobom fizycznym.

Usługi świadczymy w języku polskim oraz angielskim.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • udzielania ustnych porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzania pisemnych opinii, ekspertyz i informacji prawnych,
 • przygotowania umów, porozumień, pism i wniosków,
 • opiniowania dokumentów,
 • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • reprezentacji przed organami administracji publicznej, instytucjami państwowymi, organami ścigania, urzędami,
 • obsługi korporacyjnej przedsiębiorców,
 • audytu prawnego,
 • prowadzenia i uczestnictwa w negocjacjach,
 • doraźnej opieki doradczej.

Współpraca

Firma Prawnicza IUS świadczy usługi w oparciu o:

 • jednorazową umowę z Klientem,
 • umowę o stałą współpracę (obsługę prawną),
 • pojedyncze zlecenia i konsultacje.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi prawne jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem i zależy od charakteru i stopnia zawiłości sprawy, etapu jej zaawansowania oraz przewidywanego nakładu pracy. Każdy Klient Kancelarii ma realny wpływ na wybór zarówno formy rozliczeń jak i na wysokość należnego honorarium.

Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje cztery systemy rozliczeń:

 • wynagrodzenie na podstawie ustalonej stawki godzinowej,
 • ryczałt: stała kwota płatna miesięcznie,
 • wynagrodzenie jednorazowe: za prowadzenie sprawy lub wykonanie określonej czynności,
 • wynegocjowane wynagrodzenie jednorazowe lub ryczałtowe połączone z procentowo ustaloną kwotą od należności osiągniętej w wygranej sprawie (tzw. success fee).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przedstawione powyżej systemy rozliczeń mogą mieć formę mieszaną.

Każda zlecona Kancelarii sprawa zostanie załatwiona:

 • po wcześniejszej konsultacji ze zlecającym, analizie prawnej i sporządzeniu ustnej bądź pisemnej opinii prawnej dotyczącej stanu faktycznego sprawy i możliwych rozwiązań prawnych,
 • po uprzedniej ocenie szans prowadzenia sprawy.

Na każdym etapie prowadzenia sprawy Klient ma możliwość :

 • otrzymywania sprawozdań o stanie sprawy,
 • przeprowadzenia dodatkowych konsultacji w zakresie pytań i wątpliwości związanych ze sprawą.

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed Sądem, porady prawne w ramach zleconej sprawy, udzielane są w ramach wstępnie ustalonego wynagrodzenia, bez dodatkowych kosztów.

W kontaktach z Klientem Spółka zapewnia pełną dyspozycyjność personelu i stałą dostępność do świadczonych usług, w tym poprzez obecność prawnika w siedzibie obsługiwanego podmiotu. Oferujemy współpracę w formie stałych dyżurów, dostępności telefonicznej i internetowej, konsultacji w siedzibie Kancelarii i w terenie.

Prawnicy Spółki posiadają bogata praktykę w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy, zamówień publicznych i prawa nieruchomości.
Prowadzimy również szkolenia dla pracowników i księgowych w zakresie zabezpieczania transakcji, windykacji, spraw pracowniczych, podatkowych i zamówień publicznych.

Dla osób fizycznych

Prawnicy Firmy Prawniczej IUS specjalizują się w prowadzeniu: spraw małżeńskich i rodzinnych, spadkowych, pracowniczych, służebności przesyłu, dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i wierzytelności oraz ochronie dóbr osobistych.

Dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje wszechstronną obsługę prawną firm już od opracowania wstępnej koncepcji, wyboru formy prowadzenia działalności i jej rejestracji, poprzez negocjowanie oraz zawieranie umów z kontrahentami, bieżące doradztwo, przygotowywanie opinii, umów i ugód a także przez wszystkie etapy postępowań sądowych i pozasądowych związanych z funkcjonowaniem na rynku.

W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych zapewniamy kompleksową analizę powierzonych nam spraw, w oparciu o różne specjalizacje i doświadczenie zawodowe każdego z Partnerów Spółki.

IUS Kobisz, Cichulska sp. p.

NIP 813 36 14 863, KRS 0000518594

Sekretariat Kancelarii pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Praktykowane jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

W sprawach pilnych istnieje możliwość umawiania spotkań poza stałymi godzinami pracy Kancelarii.

Podpromie 8a
35-051 Rzeszów
Rachunek bankowy:
Alior Bank S.A. nr 56 2490 0005 0000 4500 7243 1598